Dag: 4 februari, 2018

I lied !

Yes, actually – I lied – to others – and to myself! There are probably at least 100 different types of alcoholics out there. And everyone has their own way of dealing with it – or just ignore it and move on – and continue to drink. Many people manage to continue drinking their entire

130 Shares
Läs mer »

Jag ljög !

Jo, faktiskt – Jag ljög – för andra – och för mej själv ! Det finns nog säkert minst 100 olika typer av alkoholister. Och alla har sitt eget sätt att förhoppningsvis ta itu med det – eller att bara strunta i det och gå vidare – och fortsätta dricka. Många klarar av att fortsätta

446 Shares
Läs mer »