Nalley is a swedish bassplayer and musician from Stockholm.
Play and have played with bands such as THERION, TREAT, VINDICTIV, ZAN CLAN, RANDY PIPERS ANIMAL, LAST AUTUMNS DREAM, BRIAN ROBERTSON to name a few.

For many years he was a freelancer for many swedish and danish artists such as Sanne Salomonsen, Mats Ronander, Pugh Rogefeldt, and Michael Rickfors to name a few.
He is also a member of the tribute bands AB/CD and KYSS.

He is also a songwriter and producer.

Nackdelar med turnérandet (Det som bilderna inte visar)

För precis en vecka sedan kom jag hem från en 2 veckors turné i Kina och Australien. Jag börjar med fördelarna: Det var fantastiskt att spela för både den kinesiska och australienska publiken ! Det blev ett mer och större positivt mottagande än jag förväntat mej. I Kina var det nästan samma stora entusiasm som

Read More »

PSYKISK OHÄLSA – Del 2

Eftersom mitt inlägg om Psykisk Ohälsa drog till sig så pass mycket uppmärksamhet så fortsätter jag nu här: ….så vad hände sen då egentligen ? Hur gick egentligen efter det att ”mitt pussel” var färdiglagt ? Och vad kan man dra för slutsatser av det hela ? Jag vet inte till 100% men det spelar

Read More »

Mental illness – My Story

Much too often I meet people who feel psychologically bad. Those are people who really do have a good life practically, economically etc ….. but still they feel bad, suffering from anxiety or depression. What is really ”required” to feel good ? Or maybe just to allow yourself to feel good? It can often be

Read More »

PSYKISK OHÄLSA – Min berättelse.

Alltför ofta råkar jag på människor i min närhet som mår psykiskt dåligt. Människor som egentligen har det hur bra som helst rent praktiskt, ekonomiskt etc…..men ändå så mår dom dåligt. Vad ”krävs” egentligen för att få må bra ? Eller kanske bara att tillåta sig själv att få må bra ? Det kan ofta

Read More »

I lied !

Yes, actually – I lied – to others – and to myself! There are probably at least 100 different types of alcoholics out there. And everyone has their own way of dealing with it – or just ignore it and move on – and continue to drink. Many people manage to continue drinking their entire

Read More »

Jag ljög !

Jo, faktiskt – Jag ljög – för andra – och för mej själv ! Det finns nog säkert minst 100 olika typer av alkoholister. Och alla har sitt eget sätt att förhoppningsvis ta itu med det – eller att bara strunta i det och gå vidare – och fortsätta dricka. Många klarar av att fortsätta

Read More »

7 Years of sobriety !

I was only a ”party drinker” until 2008. At this time I was 45 years old. But I have often had the tendency to drink too much. I often became too drunk, but I only drank on ”special occasions”, when it was a party, weekend or something like that. I never even drank a light

Read More »

7 år som nykter !

7 ÅR SOM NYKTER Jag hade varit en ”partydrinkare” ända till 2008 då jag var 45 år. Men jag hade ofta en tendens att dricka för mycket. Jag blev ofta för full, men hade inga som helst problem med det och drack bara vid ”speciella tillfällen” då det var fest, helg eller så. Jag drack

Read More »

THERION and everything else……

Summary June 2017:                 THERION ? I´m very happy to announce that Christofer Johnsson´s health is much better now. He went to specialists in Russia for diagnosis and treatment and now he´s recovering and may not need surgery. So far we are only booked for 3 festivals this

Read More »