PSYKISK OHÄLSA – Del 2

Eftersom mitt inlägg om Psykisk Ohälsa drog till sig så pass mycket uppmärksamhet så fortsätter jag nu här:

….så vad hände sen då egentligen ? Hur gick egentligen efter det att ”mitt pussel” var färdiglagt ? Och vad kan man dra för slutsatser av det hela ?

Jag vet inte till 100% men det spelar inte så stor roll. Huvudsaken är att jag fick prata ut om allt med en professionell terapeut som lyssnat och tolkat allt jag berättat, vridit och vändit på allt så att jag fått ett annat perspektiv på saker å ting, plus att jag fått mer balans i psyket med medicinen.
Det var dags att ta itu med mej själv och allt jag haft i bagaget så länge.

Även om många saker egentligen inte varit så allvarliga, förutom min storebrors självmord, så behövde jag verkligen få ur mej en hel del. Jag tror även att det handlade om ”min givna roll i min familj” och att jag behövde komma ur ”cirkeln” av att bara göra ”samma-samma” hela tiden, som jag nu hade levt i så pass länge: Turnéra-festa-dricka-Turnéra-festa-dricka (för att förenkla det hela) Min terapeut och jag pratade även om ”intelligens”, och hon sa att det egentligen inte var en fråga om ”att vara intelligent eller inte” – Det är mer en fråga om ”att BÖRJA ANVÄNDA sin intelligens” – Och på rätt sätt ! READ MORE »

Mental illness – My Story

Much too often I meet people who feel psychologically bad. Those are people who really do have a good life practically, economically etc ….. but still they feel bad, suffering from anxiety or depression.

What is really ”required” to feel good ? Or maybe just to allow yourself to feel good?

It can often be very easy to get stuck in anxiety and depression. Some even punish themselves unconsciously because they consider themselves somewhere not worth feeling good!

It sounds sick. But that´s the way it can be sometimes.

But of course, some people don´t have the ability to get out of mental illness because of ”medical reasons” when you may have some sort of difficult diagnosis. Anxiety is usually a definition of something you feel bad about, but you do not know or understand why ? Pressure over your chest and a tingling feeling that sometimes, often or constantly ”pushes you down mentally”. It gets hard to think clearly. Anxiety darkens your life ! READ MORE »

PSYKISK OHÄLSA – Min berättelse.

Alltför ofta råkar jag på människor i min närhet som mår psykiskt dåligt. Människor som egentligen har det hur bra som helst rent praktiskt, ekonomiskt etc…..men ändå så mår dom dåligt.
Vad ”krävs” egentligen för att få må bra ? Eller kanske bara att tillåta sig själv att få må bra ?
Det kan ofta vara väldigt lätt att fastna i sin ångest och nedstämdhet. Vissa till och med straffar sig själva omedvetet för att dom anser sig någonstans inte värda att få må bra !
Det låter sjukt. Men så kan det faktiskt vara.

En del människor har det givetvis inte lika lätt att ta sig ur psykisk ohälsa pga ”medicinska orsaker” när man kanske fått någon form av svår diagnos. Ångest är oftast en definition på något man mår dåligt över, men man vet inte vad ? Tryck över bröstet och en tärande känsla som ibland, ofta eller hela tiden ”trycker ner en”. Man ”mår skit ” och det förlamar hela ens psykiska balans. Man får svårt att tänka klart. Ångesten förmörkar hela ens tillvaro ! Vissa kanske har något traumatiskt ifrån sitt förflutna som bör bearbetas. Andra kanske bara har ett stort trassligt ”psykologiskt nystan” som man bör söka hjälp för att ”nysta upp” ?
”Ångest” är också ett väldigt missbrukat begrepp som man ofta använder för vardagliga problem vilket inte alls stämmer överens med benämningens verkliga innebörd och kan därför ofta missförstås. READ MORE »

I lied !

Yes, actually – I lied – to others – and to myself!

There are probably at least 100 different types of alcoholics out there.

And everyone has their own way of dealing with it – or just ignore it and move on – and continue to drink. Many people manage to continue drinking their entire life, despite their dependence, and making it work …… There is no clear solution to it all. Everything is so individual.

BUT – One thing us alcoholics have in common is that we are very good at lying to ourselves – and to others – to keep on drinking.

When I realized my alcohol problems, I promised myself to “cut down” on the drinking.

– What a lie !!! READ MORE »

Jag ljög !

Jo, faktiskt – Jag ljög – för andra – och för mej själv !

Det finns nog säkert minst 100 olika typer av alkoholister.

Och alla har sitt eget sätt att förhoppningsvis ta itu med det – eller att bara strunta i det och gå vidare – och fortsätta dricka. Många klarar av att fortsätta dricka livet ut, trots beroendet och får det att funka…… Det finns ingen klar lösning på det hela. Allt är så individuellt.

MEN – En sak som vi alkoholister har gemensamt är att vi är väldigt bra på att ljuga för oss själva – och för andra – för att få fortsätta dricka.

När jag insåg mina problem med alkoholen så lovade jag mej själv att skära ner på drickandet. READ MORE »