PSYKISK OHÄLSA – Min berättelse.

Alltför ofta råkar jag på människor i min närhet som mår psykiskt dåligt. Människor som egentligen har det hur bra som helst rent praktiskt, ekonomiskt etc…..men ändå så mår dom dåligt.
Vad ”krävs” egentligen för att få må bra ? Eller kanske bara att tillåta sig själv att få må bra ?
Det kan ofta vara väldigt lätt att fastna i sin ångest och nedstämdhet. Vissa till och med straffar sig själva omedvetet för att dom anser sig någonstans inte värda att få må bra !
Det låter sjukt. Men så kan det faktiskt vara.

En del människor har det givetvis inte lika lätt att ta sig ur psykisk ohälsa pga ”medicinska orsaker” när man kanske fått någon form av svår diagnos. Ångest är oftast en definition på något man mår dåligt över, men man vet inte vad ? Tryck över bröstet och en tärande känsla som ibland, ofta eller hela tiden ”trycker ner en”. Man ”mår skit ” och det förlamar hela ens psykiska balans. Man får svårt att tänka klart. Ångesten förmörkar hela ens tillvaro ! Vissa kanske har något traumatiskt ifrån sitt förflutna som bör bearbetas. Andra kanske bara har ett stort trassligt ”psykologiskt nystan” som man bör söka hjälp för att ”nysta upp” ?
”Ångest” är också ett väldigt missbrukat begrepp som man ofta använder för vardagliga problem vilket inte alls stämmer överens med benämningens verkliga innebörd och kan därför ofta missförstås. READ MORE »

I lied !

Yes, actually – I lied – to others – and to myself!

There are probably at least 100 different types of alcoholics out there.

And everyone has their own way of dealing with it – or just ignore it and move on – and continue to drink. Many people manage to continue drinking their entire life, despite their dependence, and making it work …… There is no clear solution to it all. Everything is so individual.

BUT – One thing us alcoholics have in common is that we are very good at lying to ourselves – and to others – to keep on drinking.

When I realized my alcohol problems, I promised myself to “cut down” on the drinking.

– What a lie !!! READ MORE »

Jag ljög !

Jo, faktiskt – Jag ljög – för andra – och för mej själv !

Det finns nog säkert minst 100 olika typer av alkoholister.

Och alla har sitt eget sätt att förhoppningsvis ta itu med det – eller att bara strunta i det och gå vidare – och fortsätta dricka. Många klarar av att fortsätta dricka livet ut, trots beroendet och får det att funka…… Det finns ingen klar lösning på det hela. Allt är så individuellt.

MEN – En sak som vi alkoholister har gemensamt är att vi är väldigt bra på att ljuga för oss själva – och för andra – för att få fortsätta dricka.

När jag insåg mina problem med alkoholen så lovade jag mej själv att skära ner på drickandet. READ MORE »

7 Years of sobriety !

I was only a ”party drinker” until 2008. At this time I was 45 years old. But I have often had the tendency to drink too much. I often became too drunk, but I only drank on ”special occasions”, when it was a party, weekend or something like that. I never even drank a light beer during the week. But the alcohol had a strong hold on me. The drinking was the reward, to have fun, getting relaxed and to get away from everyday life and also from my constant thinking about everything…..

I became calm and I could only focus on ”here and now”. It was relaxation from everyday life and actually ”escape from reality” A weekend without drinking was a kind of a waste to me. If I had been sober for a weekend, it was like ”I hadn´t done anything” ……. The weekend had somehow been wasted. That’s how I reasoned. READ MORE »

7 år som nykter !

7 ÅR SOM NYKTER

Jag hade varit en ”partydrinkare” ända till 2008 då jag var 45 år. Men jag hade ofta en tendens att dricka för mycket. Jag blev ofta för full, men hade inga som helst problem med det och drack bara vid ”speciella tillfällen” då det var fest, helg eller så. Jag drack aldrig ens en lättöl i veckorna.
Men alkoholen hade ett starkt fäste i mej. Den var belöningen, att ha kul, att få slappna av och koppla bort från vardagen och även från mitt ständiga tänkande och funderande på allt.

Med alkoholen gick jag ner i varv och kunde bara fokusera på ”här och nu”. Det var avkoppling från vardagen och faktiskt -verklighetsflykt ! En helg utan att dricka var för mej ett slags slöseri. Hade man varit nykter en hel helg så hade man inte gjort något……. Helgen hade på något sätt gått till spillo.
Det var så jag resonerade. READ MORE »